Κώτσας Άλκης

Ο Κώστας Άλκης είναι κάτοχος των επαγγελματικών διπλωμάτων του Latin International από το IDTA. Έχει διαρκής συμμετοχή σε σεμινάρια χορού και συμμετέχει ως χορογράφος & χορευτής σε διαγωνισμούς & φεστιβάλ χορού στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Έχει την δυνατότητα να προετοιμάζει μαθητές σε επαγγελματικό επίπεδο.