Κανονισμός Σχολής

Κανονισμός Σχολής

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την καλύτερη λειτουργία της σχολής μας καταρτίσαμε τους ακόλουθους κανόνες εσωτερικής λειτουργίας : Η σχολή λειτουργεί καθημερινά από τις 10:00 έως τις 22:00 και το Σάββατο από τις 10:00 έως τις 14:00 για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη την διάρκεια του σχολικού έτους. Η εγγραφή είναι ΔΩΡΕΑΝ!!! Τα δίδακτρα κανονίζονται μηνιαία και εξοφλούνται μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Τα μηνιαία δίδακτρα των ομαδικών μαθημάτων πληρώνονται κανονικά αν ο μαθητής έχει παρακολουθήσει έστω και 1 ώρα του μήνα αυτού. Έκπτωση δικαιούνται μέλη της ίδιας οικογένειας και όσοι παρακολουθούν παραπάνω από ένα τμήμα Η διδακτική ώρα διαρκεί 55 λεπτά, αρχίζει...