Χοροκίνηση

Χοροκίνηση

Η συνάντηση της μουσικής, του λόγου και της κίνησης δίνει την δυνατότητα στα παιδιά να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες εμπειρίες τους ώστε να αναπτυχθούν, σωματικά, γνωστικά και συναισθηματικά, να αναπτύξουν την δημιουργικότητα και την συνεργασία και να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στις τέχνες.

Η δημιουργική κίνηση επιτρέπει στα παιδιά να εκφράσουν ιδέες, συναισθήματα, να λύσουν ρυθμικά προβλήματα, να αυτοσχεδιάσουν και να ερμηνεύσουν απλές συνθέσεις. Προτείνονται στα παιδιά καταστάσεις εξερεύνησης και ανταλλαγής προκειμένου να καταλήξουν στην εξοικείωση με τον ρυθμό και την κίνηση.

Δείτε μερικά δείγματα :