Σύγχρονος χορός

Η ιστορία του Σύγχρονου χορού ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας 1920 στην Αμερική ως μια αντίδραση στις αυστηρές δομές του Μπαλέτου.Το σύγχρονο ή μοντέρνος χορός απέρριψε τους κανόνες που επέβαλε το μπαλέτο στην τεχνική εκτέλεση των βημάτων θεωρώντας ότι ερχόταν σε αντίθεση με την ανθρώπινη φύση.

Τον σύγχρονο χορό τον προσεγγίζουμε ως μέσο έκφρασης και ελευθερίας και στηρίζεται στις φυσικές κινήσεις του σώματος δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σύσπαση και χαλάρωση των μυών. Συγκεκριμένα, Ο χορός αυτός ενδυναμώνει το σώμα και αυξάνει την ευλυγισία. Σκοπός του είναι να επικεντρωθεί στις κινήσεις εκείνες που έχουν ως βάση το ανθρώπινο σώμα και τη σχέση σώματος και πνεύματος. Μερικές από τις βασικές αρχές του είναι η συστολή, η ευθυγράμμιση, η αναπνοή, η βαρύτητα, η πτώση, η απελευθέρωση, η ισορροπία και η ανισορροπία, η ένταση και η χαλάρωση, η αντίθεση και το συναίσθημα.

Δείτε μερικά δείγματα: