Αγωνιστικός χορός

Τα τμήματα του διαγωνιστικού χορού είναι εκείνα που έχουν ως στόχο τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς χορού διαφόρων κατηγοριών. Μπορούν να λάβουν μέρος άτομα όλων των ηλικιών είτε με την συμμετοχή τους σε κάποια χορευτική ομάδα, είτε ως μονάδα, είτε ως χορευτικό ζευγάρι!

Η προετοιμασία γίνεται τόσο σε πλαίσια βηματολογίου όσο και σε πλαίσιο τεχνικής και παρουσίασης. 

Σε αυτού του είδους τα τμήματα δουλεύουμε εντατικά πάνω σε συγκεκριμένες χορογραφίες με τρόπο όμως ώστε οι μαθητές να αποκομίζουν γενικότερα οφέλη σε σχέση με το χορό. Στόχος είναι η εκπαίδευση χορευτών με ολοκληρωμένες γνώσεις και προοπτικές.