Αλέξανδρος Λώλης

Ο Λώλης Αλέξης είναι κάτοχος των επαγγελματικών διπλωμάτων IDTA στους Latin χορούς (American & International) αλλά και στους Ballroom. Από το 2018 κατέχει τον τίτλο του Διεθνή κριτή χορού από τον παγκόσμιο οργανισμό χορού WDC.

Έχει λάβει μέρος σε διαγωνισμούς χορού στην Ελλάδα & στο εξωτερικό λαμβάνοντας σημαντικές διακρίσεις