Παραδοσιακοί χοροί

Οι ελληνικοί Παραδoσιακοί χοροί είναι αναρίθμητοι. Κάθε τόπος έχει και τον δικό του παραδοσιακό χορό που τον εκφράζει! Οι Παραδοσιακοί χοροί μας προσφέρουν επικοινωνία, ψυχαγωγία, άσκηση και εκπαίδευση. Είναι το μέσο έκφρασης έντονων συναισθημάτων και ο πιο σημαντικός σύνδεσμος με τις παραδόσεις μας. Οι Παραδοσιακοί χοροί για του Έλληνες της διασποράς, είναι μέρος της ζωής τους, είναι η επαφή τους με την πατρίδα.
Λόγω της ποικιλίας που παρουσιάζουν, μπορούν να ταξινομηθούν σὲ διάφορες κατηγορίες.

Ανάλογα με το θέμα: Θρησκευτικούς, Πολεμικούς ή Πυρρίχιους, Ερωτικούς.
Ανάλογα με το σχήμα τους: Κυκλικούς, Αντικριστούς χορούς.
Ανάλογα με το φύλλο: Ανδρικούς, Γυναικείους, Μικτούς.
Ἀνάλογα με το μέτρο ἢ ρυθμὸ χωρίζονται:
Σε αὐτοὺς που έχουν…
Μέτρο 2/8 ἢ δίσημο ρυθμό.
Με μέτρο 3/8 ἢ τρίσημο ρυθμό.
Με μέτρο 4/8 ἢ τετράσημο ρυθμὸ
Μὲ μέτρο 5/8 ἢ πεντάσημο ρυθμὸ.
Με μέτρο 6/8 ἢ ἑξάσημο ρυθμὸ.
Με μέτρο 7/8 ἢ ἑπτάσημο ρυθμὸ.
Με μέτρο 8/8 ἢ ὀχτάσημο ρυθμὸ.
Με μέτρο 9/8 ἢ ἐννιάσημο ρυθμό.
Ανάλογα με τον τόπο: Εθνικούς, Τοπικούς.

Πανελλήνιοι Παραδοσιακοί χοροί είναι ο συρτός-καλαματιανός και ο τσάμικος.
Τοπικοί Παραδοσιακοί χοροί είναι οι Ηπειρώτικοι, οι Θρακιώτικοι, οι Νησιώτικοι, οι Κρητικοί, οι χοροί της Μακεδονίας, οι Ποντιακοί και άλλοι.
Ο κάθε Παραδοσιακός χορός χορεύεται διαφορετικά, έχει τη δική του μουσική και το όνομά του έχει πάντα κάποια σημασία.
Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι Παραδοσιακοί χοροί, οι οποίοι φέρουν επιδράσεις από χορούς των γειτονικών λαών. σε όλη την βαλκανική περιοχή.
Σε άλλες περιπτώσεις, όπως σε μερικά νησιά, ο χορός προέρχεται από την ύπαρξη κάποτε κατοχής (Ενετοκρατία, Φραγκοκρατία, Τουρκοκρατία).

Ο χορός δυναμώνει το σώμα και ισορροπεί την ψυχή!! Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου!

Για περισσότερες πληροφορίες κάλεσε μας στο 215.54.55.123

Για ερισσότερο υλικό : https://www.facebook.com/keepdancing.p.faliro/