Αλέξανδρος Λώλης

Ο Αλέξανδροα Λώλης από το 2005 έως σήμερα ασχολείται σε επαγγελματικό επίπεδο με τον χορό έχοντας μεγάλη διδακτική εμπειρία. Είναι κάτοχος διπλωμάτων στους Latin & Ευρωπαϊκούς χορούς. Το 2015 αναγνωρίστηκε ως ZUMBA INSTRUCTOR. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια με καταξιωμένους προπονητές της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού (π.χ. Malitowski, Leunis, Mitko, κ.ά) καθώς έχει λάβει και μέρος σε διαγωνισμούς και φεστιβάλ της Ελλάδας και του εξωτερικού.